Lid Worden


Zin in handballen? wordt lid van handbalvereniging DES’72

Het lidmaatschap van handbalvereniging DES ’72 wordt ieder jaar op 1 juli automatisch met 1 jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 mei schriftelijk aan de ledenadministratie (via postbus) of per Lid-Wordene-mail medegedeeld te worden. Voor adressen: DES site onder kopje Algemene informatie en functies .

Contributiebetaling
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2022 is er een voorstel voor nieuwe contributie voorgelegd en geaccepteerd.

  • Geldend is je leeftijd op 31 december van het betreffende seizoen
  • Bepalend is je leeftijd, niet het team waarin je speelt
  • Incasso vindt altijd iedere 28ste van de maand plaats via NL45 RABO 0115 3165 31 HV DES’72
  • Leden blijven altijd zelf verantwoording houden voor het voldoen van de contributie
  • Bondscontributie seizoen 2023/2024 zal in oktober geïncasseerd worden
  • Lidmaatschap loopt per seizoen, dus van juli t/m juni – alleen schriftelijk opzegbaar

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden

LeeftijdscategorieContributie p/mBondsgeld p/j
t/m 6 jaar€ 5,00€ -
7 t/m 8 jaar€ 7,50€ 25,00
9 t/m 10 jaar€ 11,00€ 30,00
11 t/m 12 jaar€ 13,00€ 40,00
13 t/m 14 jaar€ 15,00€ 45,00
15 tm 16 jaar€ 16,00€ 50,00
17 tm 18 jaar€ 17,00€ 55,00
G-Handbal€ 16,00€ 0,00
Senioren€ 24,00€ 65,00
Studerende Senioren€ 21,00€ 65,00
Recreanten€ 15,00€ 30,00
Trainend lid€ 13,00
Rustend lid€ 5,00

Privacyverklaring AVG