Missie en visie


Missie
Samen er toe doen, op en naast het handbalveld

Visie

Onze naam zegt het eigenlijk al, Door Eendracht Sterk:

Samen (leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers) zijn wij handbal!

DES’72 is een veilige plek waar iedereen mee kan en mag doen en er niemand wordt buiten gesloten.

Plezier, passie en persoonlijke ontwikkeling vormen de basis voor een ambitieuze en toekomstbestendige vereniging met oog voor elkaar, de buurt en de regio.

 

Normen en waarden

 • Open communicatie tussen iedereen binnen de vereniging
 • We respecteren elkaar, zowel binnen als buiten onze vereniging
 • We komen afspraken na, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
 • Zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat

Hoe doen we dat?

 • Heldere overlegstructuur bestuur
 • Duidelijke en eenduidige communicatie middels socials, nieuwsbrief e.d.
 • Technisch beleidsplan dat past binnen onze missie en visie
 • Rol vervullen op maatschappelijk en sociaal vlak
 • Activiteiten organiseren (leden en niet-leden)
 • Actief streven naar een groei van het aantal leden
 • Stip op de horizon: nieuwbouw De Willem en onze plek daarin